Đây là Thông điệp liên bang hàng năm lần thứ 22 trong lịch sử nước Nga hiện đại và là thông điệp thứ 12 của Tổng thống Putin.