Ngày 17-9, các nghị sĩ Nhật đã xô đẩy nhau căng thẳng tại quốc hội trong cuộc tranh cãi dữ dội về dự luật an ninh mở rộng vai trò của lực lượng quốc phòng.