Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, để cạnh tranh trong thị trường lao động ASEAN, Việt Nam cần đầu tư vào những nghề có yêu cầu kĩ thuật cao.