Báo cáo tài chính quý II/2015 của một loạt các doanh nghiệp dược niêm yết cho thấy, các "ông lớn" như DHG, TRA giảm sút về lợi nhuận trong khi một số doanh nghiệp nhỏ hơn lại tăng trưởng mạnh.