Khoản chi phí mà Nga bỏ ra để tiến hành chiến dịch không kích ở Syria có thể xứng đáng với lợi ích họ thu được, nhưng sẽ là gánh nặng đè lên nền kinh tế đang gặp khó khăn.