Chiến tranh tiền tệ, sụt giảm tăng trưởng,... là những thứ mà Trump có thể gây ra ở châu Á nếu ông ta trở thành tổng thống.