8 nền kinh tế mới nổi sau đây sẽ tăng trưởng tích cực trong năm 2016, theo nhận định của CNN.