Đó là chia sẻ của Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) và hoạt động ngân hàng mà NHNN đã và đang hướng đến khi trao đổi với phóng viên Thời báo Ngân hàng.