Mỹ và Cuba đã chính thức đóng lại 54 năm quan hệ thù nghịch giữa hai nước, với sự kiện mang tính chất biểu tượng rõ nét: Đại sứ quán của hai nước đã được chính thức mở lại hôm 20/7, thay vào chỗ Văn phòng Đại diện Quyền lợi – một cơ quan ngoại giao không chính thức – đặt tại hai thủ đô, RFI phân tích.