Mỹ cho rằng một số nước dường như coi tự do trên biển là thứ "có thể chiếm được" ở Biển Đông khi đưa ra những lời cảnh báo thừa thãi và những hạn chế đe dọa ổn định.