Chuyện lính Mỹ và Trung Quốc "cùng chung sống" tại nơi được xem như sân chơi cho các cường quốc sẽ là thách thức cho các bên có liên quan.