Theo Trung tâm Pew, khi nói đến Trung Quốc, người Mỹ lo sợ nhất 2 điều: kinh tế và an ninh mạng