Sau nhiều tháng đắn đo, cuối cùng Mỹ đã quyết định thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông khi đưa tàu khu trục USS Lassen vào khu vực 12 hải lý quanh hai bãi đá Subi và Vành Khăn hôm 27/10. Đây là phản ứng mạnh mẽ nhất của Mỹ trước các hoạt động quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Đông.