Từ cam kết đến hành động là khoảng cách khá xa mà với một doanh nhân bước vào chính trường, dường như ông Trump đã không lường hết...