Ngoài tham vọng xây dựng đế chế ở Iraq, Syria và Bắc Phi, Nhà nước Hồi giáo còn đang gieo rắc nỗi kinh hoàng của khủng bố ở các châu lục.