Những ngày này, văn phòng các công ty bất động sản ở Tokyo (Nhật Bản) lúc nào cũng đông chật khách Trung Quốc...