Trung bình mỗi tháng, thị trường Việt Nam tiêu thụ hơn 237.000 xe máy, gần bằng con số 245.000 chiếc - tổng doanh số toàn thị trường ô tô năm 2015.