Lượng dầu thô dự trữ quốc gia có thể trước mắt chỉ mua khoảng 30.000m3 thay vì 150.000m3 như kế hoạch. Đặc biệt, cơ quan chức năng đang cân nhắc nguồn thu để tính toán mua dự trữ ngay hoặc lùi lại 1-2 năm tới.