Thị trường trở nên trầm lắng hơn, sốt ảo đất nền khuấy đảo toàn TP. Hồ Chí Minh, nhiều chủ đầu tư không ra được dự án mới… Đó là những diễn biến chủ đạo của thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh trong năm 2017.