Xét về giá trị hiệu ứng của các hành động thì rõ ràng người Mỹ đã thua người Nga trong quyết định mới nhất này...