Các công ty chứng khoán hiện đang băn khoăn về việc cấp mã số giao dịch khi trở thành nhà đầu tư nước ngoài, và cách xử lý khi room liên tục thay đổi quanh ngưỡng 51%.