Đam mê game từ bé, Min-Liang Tan sáng lập công ty sản xuất thiết bị game Razer năm 2005. Razer hiện là một trong những công ty game lớn nhất thế giới và sản phẩm khởi đầu chỉ là một con chuột máy tính chuyên dụng cho game thủ.