MiningVietnam 2016 - Triển lãm và Hội thảo quốc tế lần thứ 3 về ngành Công nghiệp khai thác và phục hồi tài nguyên khoáng sản sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội trong các ngày 29-31/3/2016.