Bắc Kinh dần đuổi kịp Washington về số công ty công nghệ lớn nhất thế giới.