Mỹ, Mexico và Canada nhất trí đàm phán lại các điều khoản NAFTA; Trung Quốc tăng cường giám sát, đảm bảo an ninh tài chính; WB dự báo giá dầu 'đứng im' năm 2017; Đầu tư 16.640 tỷ đồng cho 19 dự án giao thông