Số liệu của Hải quan Việt Nam cho thấy, dầu thô đã không còn là mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam.