Chương trình EB-5 bắt đầu hoạt động từ năm 1990, là một phần của đạo luật nhập cư với mục đích thúc đẩy tăng trưởng trên thị trường việc làm nói riêng và nền kinh tế nói chung. Từ đó đến nay, EB-5 đã đem về cho nước Mỹ 15,5 tỷ USD tiền đầu tư và tạo ra 84.400 việc làm.