Lợi dụng sơ hở để trộm cắp, dùng vàng giả, đô la giả để đánh tráo, lừa đảo... là những thủ đoạn tinh vi của nhiều nhóm tội phạm hòng chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.