Amazon và Whole Foods giảm giá, ngành bán lẻ Mỹ "xanh mặt"; Việt Nam xuất siêu trở lại trong tháng 8; Frankfurt muốn trở thành phiên bản London thu nhỏ; Mỹ có thể mất 24 tỷ USD vì “siêu bão thập kỷ