Hiện nay, nhiều chủ quán cà phê thích mua cà phê bột nhiều loại khác nhau (bao trắng không nhãn), rồi về pha lẫn lại với nhau để kinh doanh, hòng thu lợi nhuận cao hơn.