Đã có hiện tượng xuất lậu vàng qua biên giới khi giá trong nước rẻ hơn thế giới.