Campuchia ngày càng xa rời nguồn viện trợ từ các nước phương Tây, thay vào đó dần chuyển hướng mạnh mẽ sang nguồn viện trợ từ Trung Quốc.