Cuộc sống của người lính Triều Tiên trong quân ngũ như thế nào? The Guardian cho rằng ngoài việc thi hành nghĩa vụ quân sự lâu đến 10 năm, lính Triều Tiên thường bị thiếu ăn.