Muốn ứng dụng CNTT thì phải đầu tư trang thiết bị và phải có cơ chế đầu tư và trong bối cảnh công nghệ thay đổi với tốc độ chóng mặt mà chúng ta vẫn duyệt đầu tư theo cơ chế cũ nghĩa là chúng ta đang mua công nghệ lạc hậu với giá cao.