Bệnh sốt xuất huyết khiến cho thế giới tốn kém khoảng 9 tỉ USD mỗi năm.