Được bổ nhiệm là người đứng đầu doanh nghiệp Nhà nước, Nguyễn Hùng Linh đã lập ba công ty sân sau, cùng với nhóm nhân viên của mình kinh doanh gian đối, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của doanh nghiệp.