Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã phát hiện nhiều sai phạm tại Sở Thông tin và Truyền thông và kiến nghị thu hồi tiền tỷ.