10 doanh nghiệp lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam có vốn hóa bằng 45,7% toàn thị trường.