Doanh nghiệp và ngân hàng từ năm 2008 tới nay đều chịu khó khăn và áp lực như nhau. Doanh nghiệp rất cố gắng, gồng mình để vượt qua và chống chọi với khó khăn chung. Tuy nhiên NHNN cần hơn tới hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp nhỏ lẻ, khu vực nông nghiệp nông thôn.