Tổng công ty đặt mục tiêu nâng tổng tài sản lên 22,5 tỷ USD vào năm 2020, với mức tăng trưởng 40% một năm.