Mua vàng để đa dạng hóa dự trữ là ưu tiên hàng đầu của các ngân hàng trung ương (NHTW) trong quý I/2016, trong bối cảnh bất ổn và chính sách lãi suất âm...