Châu Á đang theo đuổi cuộc cách mạng kỹ thuật số. Theo báo cáo mới của hãng Deloitte, các nước đang phát triển ở khu vực đang tham gia vào lĩnh này nhanh hơn dự kiến dù có mức thu nhập tương đối thấp.