Bộ phận quản lý quỹ của ngân hàng Goldman Sachs vừa đưa ra quyết định sẽ gộp quỹ BRIC vào một quỹ lớn hơn theo dõi các thị trường mới nổi. Đầu tư vào nhóm các thị trường mới nổi tiêu biểu là Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, hiện quỹ này đang bị thua lỗ.