Mặc dù kết quả đàm phán TPP tại Atlanta (Mỹ) chưa có kết quả cuối cùng, nhưng các chuyên gia kinh tế Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện này.