Ngân hàng Phát triển châu Á và Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN+3 vào ngày 3.5 ký kết Bản ghi nhớ củng cố quan hệ hợp tác trong nỗ lực ủng hộ ASEAN và Hàn Quốc - Nhật Bản - Trung Quốc.