Trước thực trạng các vụ việc xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng ngày một gia tăng, Phòng Bảo vệ người tiêu dùng (BVNTD), Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT), Bộ Công Thương vừa có khuyến cáo đến người tiêu dùng về dịch vụ tín dụng tiêu dùng.