Dữ liệu được công bố vào tuần trước cho thấy khu vực đồng euro tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2015.