Năm 2014, Nhật Bản là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam, sau Hoa Kỳ, Trung Quốc, và là thị trường nhập khẩu lớn thứ ba. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế và kinh nghiệm thực tế của các doanh nghiệp đã và đang làm ăn với Nhật, chúng ta vẫn chưa khai thác hết tiềm năng của thị trường này, mà nguyên nhân nằm ngay trong chính nhận thức của các doanh nghiệp Việt Nam