Sự thu hẹp quy mô hoạt động của nhà bán lẻ Malaysia, Parkson Retail tại Việt Nam khiến nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng ngành bán lẻ không còn hấp dẫn như những năm 2008 - 2010, và việc kinh doanh mặt bằng bán lẻ cũng khó khăn theo?