Giải mã hiện tượng kiệu quay, kiệu bay trong khi kiệu nặng như trái núi tại các lễ hội làng ở ngoại thành Hà Nội.